Voor wie

De complete oplossing voor de informatievoorziening van investeerders die participeren in bedrijven.

Vanwege de unieke analyse- en rapportagemogelijkheden wordt Factview ingezet bij due dilligence onderzoeken en het opstellen van financiële analyses. Anderzijds wordt Factview ingezet in het maandrapportageproces om het management te informeren over de resultaten per deelneming en op fonds (of portefeuille) niveau. Factview is vooral van grote waarde om tal van verschillende soorten deelnemingen te groeperen /consolideren en het opstellen van financiële prognoses voor tussentijdse beoordeling van cijfers.

Het resultaat van Factview

Als investeerder wilt u een glashelder en compleet beeld krijgen van de financiële situatie van uw bestaande deelnemingen en van potentiële overnamekandidaten om in deel te nemen. U bent daarom gebaat met inzicht in gerealiseerde resultaten, maar ook in prognoses van verwachte toekomstscenario’s.

Factview levert u deze informatie én meer:

  • Met het ultramoderne systeem kunt u cijfers van uw organisatie en deelnemingen goed en diepgaand monitoren
  • U maakt razendsnel en onbeperkt forecasting scenario’s, inclusief bedrijfswaardering. Hiermee krijgt direct inzicht in de ontwikkeling van uw organisatie (onderdelen) op het gebied van onder meer werkkapitaal, liquiditeit, balans en winst- en verliesrekening
  • Factview biedt handvatten voor de controle op, en het bewaken van de datakwaliteit van financiële administraties
  • U onderbouwt uw investeringsbeslissingen op basis van diepgaande informatie en helder inzicht in de actuele en toekomstige financiële situatie van uw (potentiële) deelnemingen
  • Factview vermindert Excelgebruik en bespaart tijd, handwerk en kosten

Hoe wordt Factview ingezet

Met Factview verkrijgt u bij het uitvoeren van een due dilligence betrouwbare financiële informatie die u inzicht verschaft in gerealiseerde resultaten op gedetailleerd niveau, en ook in doorrekeningen van te verwachten toekomstscenario’s. U verwerkt met behulp van Factview razendsnel financiële data ten behoeve van forecast rapportages, analyses, kengetallen en visuele afbeeldingen die u nodig heeft als investeerder of financieel analist. Zo krijgt u er zicht op of beoogde organisaties geschikt zijn om in te investeren. Dankzij de zorgvuldige gegevensverwerking en output die Factview biedt kunt u uw bevindingen glashelder toelichten aan partijen. Met de mogelijkheid zuivere forecasts en analyses te maken kunt u zich als investeerder of analist op realistische wijze waterdicht en transparant verantwoorden naar uw eigen organisatie en derden.

Factview combineert gegevens uit de financiële administraties met toekomstinformatie uit Excel modellen/templates van financieel specialisten.

Meer weten over de mogelijkheden van Factview?

Ervaar en beoordeel zelf hoe Factview kan bijdragen aan uw organisatie. In een vrijblijvend en oriënterend gesprek kunnen onze experts uw vragen en wensen vertalen in concrete en zichtbare oplossingen. In deze korte kennismaking met Factview gaan wij in op uw situatie en reiken wij oplossingen aan voor uw analyse- en informatieproces, het genereren van rapportages en managementinformatie.

Dit kost slechts ca.1,5 uur van uw tijd en levert u in ieder geval nieuwe inzichten op.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een ‘finance coffee’ gesprek.