Voor wie

Veranderingen in de maatschappij, markten en technologie, vereisen dat het management van bedrijven en organisaties steeds sneller moeten acteren en reageren.

We leven in een dynamische omgeving waarbij interne bedrijfsfactoren en de externe omgeving steeds weer nieuwe uitdagingen, risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Het beschikken over adequate informatie is daarvoor van essentieel belang.

Factview levert u hiervoor precies de juiste informatie.

Het resultaat van Factview

Met Factview bent u als directie en management in staat om optimaal beleid te voeren. U baseert uw keuzes op basis van betrouwbare en relevante financiële informatie. U krijgt helder inzicht in de financiële ontwikkeling van uw organisatie in combinatie met prognoses voor de toekomst. Zo houdt u uw organisatie op een succesvolle koers. U beschikt razendsnel over rapportages, analyses, kengetallen en visuele afbeeldingen die u in één oogopslag een messcherp beeld geven van wat er zich in het lopende boekjaar voltrekt. U ziet direct de kansen, maar ook de bedreigingen. Dankzij forecasting en analyses krijgt u realistisch diepgaand financieel inzicht in uw processen en toekomstverwachtingen.

U neemt voortaan beslissingen op grond van kennis en feiten in plaats van aannames.

Bovendien standaardiseert, integreert en borgt u met Factview:

  • de kennis van uw financiële medewerkers in uw organisatie
  • de gegevensverwerking voor het opstellen van rapportages
  • de datakwaliteit van boekingen

Gelijktijdig zorgt de workflow van Factview ervoor dat de werkdruk van uw financiële control afdelingen wordt verlaagd. Factview werkt nauw samen met Excel, wat uw financiële mensen als uiterst prettig ervaren, maar zorgt er ook voor dat de nadelen van overmatig Excelgebruik drastisch worden verlaagd.

Kortom; u standaardiseert en professionaliseert de financiële informatievoorziening van uw organisatie, verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw financiële data, u krijgt automatisch de beschikking over meer en kwalitatievere informatie voor het juiste inzicht en wordt minder afhankelijk van individuele medewerkers in het informatievoorzieningsproces.

Hoe wordt Factview ingezet

In overleg met uw financial controller of accountant bepaalt u de gewenste set van standaardrapporten en formats (views) voor directie en management. De formats zijn ook naar eigen inzicht samen te stellen. Ze hoeven slechts éénmalig te worden klaargezet. Deze views gebruikt u vervolgens voor uw maandelijkse en/of tussentijdse informatiebehoefte. Factview genereert deze views automatisch door middel van de door Planning Company ingebouwde workflow. De views bieden op verschillende manieren inzicht in uw financiële situatie. In de views kunt u niet alleen het rapport bekijken, maar kunt u ook naar wens inzoomen op verschillende informatieniveaus. Bijvoorbeeld afdelingen, projecten, jaren etc.

Eén van de standaard views is een volledig geautomatiseerd prestatierapport waarop u in een oogopslag ziet hoe uw organisatie er financieel voorstaat en welke onderliggende processen meer aandacht behoeven. Ook hier kunt u weer inzoomen voor gedetailleerdere informatie voor nadere analyse en beoordeling.

Meer weten over de mogelijkheden van Factview?

Ervaar en beoordeel zelf hoe Factview kan bijdragen aan uw unieke organisatie. In een vrijblijvend en oriënterend gesprek kunnen onze experts uw vragen en wensen vertalen in concrete en zichtbare oplossingen. In deze korte kennismaking met Factview gaan wij in op uw situatie en reiken wij oplossingen aan voor uw informatieprocessen, managementinformatie en rapportage vraagstukken.

Dit kost slechts ca.1,5 uur van uw tijd en levert u altijd nieuwe inzichten op.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een ‘finance coffee’ gesprek.