Voor wie

Dankzij Factview de belangrijkste processen innoveren op het gebied van de financiële informatievoorziening, administratieve inrichting en datakwaliteit

Controllers en (interim) financials krijgen stevig grip op het informatieproces en houden tegelijkertijd tijd over die besteed kan worden aan voortgaande procesverbetering. 

Met Factview beschikken zij razendsnel over rapportages, analyses, kengetallen en visuele interpretaties die hun in één oogopslag een messcherp beeld geven van de financiële ontwikkeling van hun organisatie. Met enkele muisklikken zijn de maandrapportages gereed en staan prognoses ter beschikking. Ook verzoeken vanuit het management voor ad hoc overzichten en doorrekeningen, kunnen met Factview snel en gemakkelijk worden opgeleverd. Factview werkt met alle boekhoudpakketten en ERP systemen.

Het resultaat van Factview

“In een tijd van toenemende digitalisering kunnen financiële en business controllers nog altijd niet hun echte rol als business partner volbrengen omdat er te veel tijd wordt gestopt in het verzamelen van data, het opbouwen en onderhouden van uitgebreide Excelmodellen en het zoeken naar inconsistenties omwille van verkeerde doorverwijzingen in het goed onderbouwd spreadsheetmodel” (Christiaan Pauwels, General Manager BI Benelux bij Aexis – FM.NL)

Factview lost dit vraagstuk voor u op. Het is het meest geavanceerde gestandaardiseerde systeem dat controllers en financieel specialisten ondersteunt om op corporate niveau directie en bestuurders te voorzien van uitgebalanceerd financieel inzicht over gerealiseerde resultaten, budgetverschillen, jaarvergelijkingen, analyses en financiële forecasts.

Factview transformeert financiële data uit uw boekhoudingen razendsnel naar krachtige en geavanceerde managementinformatie. Factview kunt u moeiteloos en geheel naar uw eigen hand inzetten en inrichten.

Factview bespaart u veel tijd, handwerk en ongemak in vergelijking met Excel. Factview genereert automatisch financiële managementinformatie en u kunt slimme koppelingen maken met uw bestaande Excelbestanden. De nadelen van Excel zijn verleden tijd.

Factview kan door u gebruikt worden als ultieme adviestool. Factview helpt u uw management te informeren en adviseren bij de strategiebepaling. U ondersteunt hiermee op onmisbare wijze het nemen van realistische beslissingen gebaseerd op reële kennis in plaats van aannames.

Dankzij het gemak waarmee u forecasting en analyses maakt, voorziet u uw management van toekomstgerichte rapportages. In combinatie met de actuele informatie, zorgt u ervoor dat uw directie, bestuur en management optimaal wordt geïnformeerd. Uw management krijgt in één oogopslag een messcherp beeld van wat er zich in het lopende boekjaar voltrekt én ziet de gevolgen van toekomstig beleid. Hierdoor zijn zij nog beter in staat om beleid te voeren en het bedrijf op gezonde koers kunnen houden.

Naast de enorme tijdwinst via het reduceren van Excelgebruik, integreert én borgt u de kennis van uw financiële medewerkers in uw organisatie. Daarmee voorkomt u het risico op braindrain bij eventueel vertrek van finance medewerkers. De eenvoud van Factview brengt forecasten in het bereik van veel meer financials, en brengt hen op een hoger inzetbaar niveau. Het curriculum van de individuele financial laat zich door Factview potentieel ontvouwen van administrateur, financial controller tot strategisch controller.

Hoe wordt Factview ingezet

Factview combineert gegevens uit uw financiële administratie met budgetten, toekomstinformatie en andere bronnen, zoals projecturen via zogenaamde Excel template modellen, die standaard bij Factview worden geleverd. U kunt, afhankelijk van uw financieel administratiesysteem gegevens rechtsreeks of via een auditfile importeren en de gegevens consolideren, ook op sub-consolidatie niveau. Na het importeren en toewijzen van gegevens is alle data direct toegankelijk in te zien tot op mutatieniveau, maar ook op dimensieniveau, zoals kostenplaatsen en projecten. Factview biedt u hiermee volledige inzage én controle op alle beschikbare combinaties van financiële gegevens van uw onderneming(en), al dan niet aangevuld met uren of andersoortige (niet-financiële) gegevens. U hebt hiermee volledige grip en controle op alle data van uw boekhoudingen, budgetten en prognoses.

Rapportages standaard of op maat

Met Factview beschikt u over twee soorten rapportages: standaard en op maat. Standaard rapportages bevatten de gebruikelijke overzichten en kengetallen zoals resultatenrekening, kasstroom, liquiditeit, kengetallen, verschillenanalyses etc. Rapportages op maat zijn rapportages die u naar uw hand zet in een format die voor u het meest effectief is. Tabellen, samenvattingen en de grafische afbeeldingen die u op een bepaald moment wilt hebben.

Analyses, ook op basis van niet financiële data

Heel bijzonder zijn de geavanceerde mogelijkheden van Factview om de resultaten van uw organisatie te analyseren. Om te beginnen krijgt u alle gebruikelijk financiële analysedata zoals actuals, kostenplaatsen, begrotingen, klanten, leveranciers etc. U kunt deze op allerlei manieren combineren, berekenen en presenteren. Daarnaast kunt u met Factview ook niet-financiële gegevens koppelen aan financiële resultaten, zodat u extra inzicht krijgt in de prestaties van uw organisatie, deelnemingen, afdelingen of processen.

Intelligentie van een andere orde

Het financiële systeem Factview biedt u intelligentie van een andere orde. Behalve snelheid, diepgang, analysemogelijkheden en het naar uw hand zetten van de output, laat u berekeningen uitvoeren die met andere systemen niet of alleen met de grootste inspanning mogelijk zijn.

Forecasting met een krachtig hulpmiddel

Forecasting is een krachtig strategisch hulpmiddel voor het management. Factview is hiervoor als geen ander financieel systeem geëquipeerd. Op basis van, of in vergelijking met gerealiseerde resultaten ziet u over meerdere jaren hoe beslissingen en/of voorgenomen beleid, hun weerslag in financiële zin op de organisatie hebben. U ziet direct of er liquiditeitsproblemen ontstaan, welke financieringsbehoefte u zult krijgen, hoe de winst- en verliesrekening en de balans er uit gaan zien.

Tijdrovend handwerk en Excelfouten verleden tijd

Factview bespaart kostbare tijd van uw beste financiële mensen en vergroot de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten. Maandrapportages staan direct klaar. Kostbare interim financials hebben eindelijk meer tijd om cijfers grondig te analyseren, de administratie te controleren en deze goed te zetten, en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cijfers in de boekhouding te garanderen. Met de toepassing van Factview is een groot deel van het tijdrovende handwerk bij de financiële afdeling verleden tijd. U en uw medewerkers zijn niet meer afhankelijk van het eindeloos bouwen, invullen en controleren van Excelsheets. In plaats van persoonsafhankelijke, slecht overdraagbare Excelsheets, deelt u voortaan de juiste managementinformatie met de juiste belanghebbenden vanuit één centraal systeem. In een tijd waarin digitalisering zich wereldwijd razendsnel ontwikkelt, en de druk voor een bedrijf om concurrerend te zijn hoog is, werd het tijd dat ook financieel specialisten kunnen rekenen op een stevige FinTech backbone.

Meer weten over de mogelijkheden van Factview?

Ervaar en beoordeel zelf hoe Factview kan bijdragen aan uw unieke organisatie. In een vrijblijvend en oriënterend gesprek kunnen onze experts uw vragen en wensen vertalen in concrete en zichtbare oplossingen. In deze korte kennismaking met Factview gaan wij in op uw situatie en reiken wij oplossingen aan voor uw informatieprocessen, managementinformatie en rapportage vraagstukken.

Dit kost slechts ca.1,5 uur van uw tijd en levert u in ieder geval nieuwe inzichten op.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een ‘finance coffee’ gesprek.