Factview

Online financial intelligence oplossing voor uw managementinformatie

Factview is een online financial intelligence informatiesysteem.
Het voorziet het management van organisaties van financiële stuurinformatie. Daarnaast kan Factview de transformatie naar een digitale ‘data gedreven’ financiële beheersing van de organisatie ondersteunen.

Factview is dé aanvulling op bestaande financiële informatiesystemen van organisaties.
Op basis van de financiële gegevens uit uw boekhoudpakket stelt Factview direct financiële stuurinformatie samen waarmee de gevolgen van het beleid gekwantificeerd worden.

Actuele prestaties en toekomstscenario’s maakt Factview voor u inzichtelijk.
Meerjarenprognoses, liquiditeitsprognoses en onbeperkt scenario’s doorrekenen horen standaard tot het pakket.

Factview biedt verder een volledig gestandaardiseerd pakket aan rapportages en analyses.
De gebruiker heeft daarnaast volop mogelijkheden om binnen de gestandaardiseerde omgeving rapportages en analyses op maat in te richten.

De meerwaarde van Financial Intelligence en Factview

Factview ondersteunt uw gehele financiële informatieproces.
Met Factview bent u niet meer afhankelijk van Excel-berekeningen en -overzichten. Door de automatische analyse dashboards ziet u direct hoe u er financieel voor staat, welke acties u moet uitvoeren en maakt u uw toekomstige beleid en strategie volledig financieel inzichtelijk. U ziet daardoor direct welke risico’s uw organisatie loopt en waar u uw beleid moet bijstellen. Elke maand rekent Factview met de actuele gegevens uw situatie opnieuw door. Hierdoor ziet u de effecten van de prestaties van de afgelopen maand maar ook van gewijzigd beleid. Eventueel extern of accountantsadvies is niet meer of minder nodig (kostenbesparing!).

Factview kan eveneens ingezet worden voor consolidatie.
U kunt uw gelieerde en dochterbedrijven consolideren om een helder en compleet inzicht te krijgen op het totaalniveau van uw organisatie.

Factview biedt een veelvoud aan mogelijkheden

mogelijkheden

  1. Geautomatiseerde rapportages die uw financiële situatie helder in kaart brengen.
  2. Cijfers analyseren aan de hand van de diverse analyse dashboards en inzoomen op details zoals kosten, omzet, kostenplaatsen en projecten.
  3. Snel en eenvoudig forecasten, meerjaren- en liquiditeitsprognoses opstellen en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of beleid. Met scenario analyses wordt inzicht verkregen waarmee een helder beleid en duidelijke strategie wordt uitgezet.
  4. Directie en management volledige en adequaat informeren over rendement, risico’s en kansen

Factview is inzetbaar voor:

  • Maandelijkse financiële informatievoorziening
  • Vervanging van Excel in de informatievoorziening
  • Financiële prognoses voor financieringsaanvragen
  • Financiële diagnose (quick scan) van een organisaties
  • Due dilligence onderzoek
  • Dividend uitkering check 

iphone financieleanalyse

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de inzet van Factview en wordt mede gebaseerd op de omvang van de organisatie en het aantal gebruikers.