Nieuws

Afgelopen 9 oktober stonden wij met ons prachtige Financial Intelligence systeem Factview op het dynamische Accountancyplein van Exact Live 2018, het jaarlijkse evenement van Exact waar alles draait om financiële cijfers..

Dynamisch ja! Want ook de wereld van de accountant is ingrijpend aan het veranderen door ICT ontwikkelingen en vanwege de dynamische economische tijd waarin we leven. Dit heeft grote consequenties voor het businessmodel van de accountant. En dat de beursbezoeker dit weet, laat  zich natuurlijk raden. De traditionele activiteiten van de accountant omtrent de jaarrekening en de vpb/ib aangifte gaan over het verleden en zijn niet meer voldoende om het verschil te maken. De jaarrekening verdwijnt meestal in de la van de ondernemer. Daar zit niet de toegevoegde waarde voor ondernemers. Die willen advies over hun actuele financiële situatie en in de toekomst kijken hoe hun bedrijf zich gaat ontwikkelen. Welke keuzes ze moeten maken en wat de financiële consequenties daarvan zijn.  

Door niet mee te gaan in deze wens (actuele vraag van de klant) wordt het steeds lastiger voor deze beroepsgroep om toegevoegde waarde te leveren. De ‘waarde’ van de jaarrekening is volstrekt achterhaald, in ieder geval voor de ondernemer, omdat de tijdspanne van een jaar in deze turbulente tijden gewoon te lang is. Je kan dan geen kant meer op als er ingrijpende maatregelen nodig zijn of om te zien dat je strategie tot onverwachte situaties leidt

Meer en meer accountants, zo bleek wel bij onze stand, zijn gelukkig op zoek naar alternatieven om hun dienstverlening te innoveren. Ook tijdens de ‘MeetUps’ op het Accountancy Plein kwam deze ontwikkeling uitvoerig aan de orde. Op de vraag: ‘gaat het beroep van accountants als gevolg van de voortschrijdende digitalisering verdwijnen’ werd als snel duidelijk dat dit geenszins het geval is. Wel dat alles drastisch gaat veranderen. Uit de publieke reacties van accountants bleek al snel dat hun klanten vooral behoefte hebben aan coaching, en dat proactief handelen voorop zou moeten staan. Met andere woorden: niet langer meer het accent op terugkijken naar het verleden (controle) maar meer anticiperen op de toekomst (regisseren). Er blijkt grote behoefte te zijn aan een geïntegreerde financiële planning dat als een volwassen geheel deel uitmaakt van het dienstenpakket van de accountant. Dat betekent dus dat de rol van de accountant binnen de nieuwe ‘Economie 4.0’ hierdoor verschuift van ‘controleur en adviseur’ naar die van ‘regisseur’. In deze nieuwe rol creëert de accountant meer ruimte voor de klant om tijdig invloed uit te kunnen oefenen op al die financiële keuzes en verwachtingen die hij heeft en helpt hij bij het juist inschatten van eventuele risico’s.

Factview is bij uitstek het Financial Intelligence systeem dat volledig beantwoordt aan de nieuwe eisen van de economie 4.0. Factview stelt de accountant in staat de rol van adviseur en regisseur in volle glorie neer te zetten. Hij/zij kan Factview gebruiken bij het opstellen van tussentijdse rapportages, het maken van grondige financiële analyses en voor forecasting en het opstellen van liquiditeitsbegrotingen. Dit levert hoe dan ook overdonderende resultaten op.