Hoe werkt het

Op deze pagina vindt u een beschrijving hoe Factview in grote lijnen werkt. Hoe het systeem gegevens haalt uit de administratie, deze transformeert naar managementinformatie en hoe u Factview naar uw hand kunt zetten voor het optimaal analyseren de actuele prestaties van uw organisatie en het maken van toekomstscenario’s.

  1. Koppeling met uw administratie
  2. Importeren
  3. Overzichten
  4. Scoren van aandachtsgebieden
  5. Analyseren van scores
  6. Eigen dashboard en planning opstellen
  7. Doorrekenen van scenario's


1. Koppeling met uw administratie

Factview wordt gekoppeld met uw huidige financiële administratie. Dit kan rechtstreeks of bijvoorbeeld via een auditfile, die standaard deel uitmaakt van elke reguliere administratie

koppeling administratie


2. Importeren

Na de koppeling importeert Factview de gegevens en wijst ze automatisch toe aan de juiste grootboekrekeningen. U kunt deze toewijzing zelf aanpassen. Factview consolideert snel en inzichtelijk de administraties van van dochterondernemingen.

De datacontrole is volledig gestandaardiseerd zodat u kunt doorzoomen tot mutatieniveau en gebruik kunt maken van grafische weergaves en geautomatiseerde formules. Het is eenvoudig om volgens eigen wensen rapportages op te stellen voor verschillende doelgroepen. Een uitgebreid aanbod van standaard modellen staat tot uw beschikking en wij ontwikkelen ook modellen op verzoek.

importeren


3. Overzichten

Factview produceert razendsnel overzichten. Dit kunnen overzichten zijn van feitelijke opbrengsten (verkopen) en kosten (bijvoorbeeld loonkosten), maar ook overzichten van resultaten zoals een aantal belangrijke financiële kengetallen.

kengetallen overzicht


4. Scoren van aandachtsgebieden

U stelt voor uw eigen organisatie een financiële scorekaart samen met aandachtsgebieden. Op basis van de gewenste resultaten en de werkelijk behaalde resultaten beoordeelt Factview het aandachtsgebied met een rapportcijfer tussen de 1 en de 10. Van maand tot maand ziet u in één oogopslag op welke gebieden uw organisatie een voldoende haalt en waar de pijnpunten zitten.

financiele aandachtspunten


5. Analyseren van scores

Vanuit de scorekaart kunt u snel zien waarom een aandachtsgebied onderpresteert. Hoe dit werkt ziet u bij een analyse.Uit de figuur blijkt dat de debiteurenpositie van de (geconsolideerde) onderneming voor de betreffende periode hoger is dan verwacht. In de tweede figuur ziet u dat dit te wijten is aan onder andere een te hoge debiteurentermijn die u in zo nodig verder onder de loep neemt.

gegevens auditfile

analyse aandachtspunten


6. Eigen dashboard en planning opstellen

U maakt een eigen dashboard met de voor u belangrijke informatie. Daarnaast voegt u begrotingsmodellen toe waarmee u meerjaren-overzichten maakt, al dan niet op basis van uw bestaande excelmodellen die kunt integreren met de software van Factview.

meerjaren overzicht 

Eigen dashboard en planning opstellen


7. Doorrekenen van scenario's

Factview is bij uitstek geschikt om toekomstgerichte rapportages en scenario’s op te stellen. Hiermee ontwikkelt u organisational learning en het leggen van focus op strategic control. De intelligente software van Factview verbindt de balans-, liquiditeit- en exploitatiegegevens direct aan elkaar. Dit voorkomt fouten en waarborgt transparantie en snelheid.

doorrekenen scenarios


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Factview, neem contact met ons op.