Professionaliseer uw financiële informatievoorziening met Factview

Met Factview voert u optimaal beleid op basis van financiële kennis en feiten.
Snelle betrouwbare financiële informatie en forecasting.

Waarvoor

Factview wordt gebruikt voor verschillende doeleinden en is flexibel in te zetten. Bijvoorbeeld om een éénmalige diagnose te maken van een bedrijf of doorlopend op maandbasis te voorzien in de complete financiële informatievoorziening.

Factview kan ingezet worden als:

  • diagnose systeem voor het maken van financiële quick scans of voor due dilligence onderzoeken (accountants en investeerders)
  • data analytics oplossing om de datakwaliteit van boekhoudingen en de financieel administratieve inrichting te toetsen en te beoordelen en/of op elkaar af te stemmen (accountants, controllers en financieel analisten)
  • een personalized ‘financial control’ omgeving ter vervanging van Excel, om ongelimiteerd analyses te maken en prognoses op te stellen (controllers, interim financials en accountants)
  • volwaardig financieel informatiesysteem voor de gehele organisatie om continue directie en management (en stakeholders) betrouwbare en kwalitatieve financiële managementinformatie aan te bieden en de kennis van financiële medewerkers te vergroten en te borgen.

De wijze van inzet is bepalend voor het tarief, dat mede gebaseerd wordt op de omvang van de organisatie en het aantal gebruikers (op aanvraag beschikbaar).

Voor wie is Factview

Voor wie?

Directie

Directie en management

Veranderingen in de maatschappij, markten en technologie, vereisen dat het management van bedrijven en organisaties steeds sneller moeten acteren en reageren.

Lees verder

Controllers

Controllers en financials

Dankzij Factview de belangrijkste processen innoveren op het gebied van de financiële informatievoorziening, administratieve inrichting en datakwaliteit

Lees verder

Accountants

Accountants en financieel adviseurs

Factview is dé digitale oplossing die accountants en financieel adviseurs volledig ondersteunt om de switch te maken van traditioneel accountantskantoor naar een nieuwe en innovatieve adviespraktijk.

Lees verder

Investers

Investeerders en financieel analisten

De complete oplossing voor de informatievoorziening van investeerders die participeren in bedrijven.

Lees verder

De betekenis van Factview voor directie en management

een

U kunt weer vertrouwen op de financiële informatie uit uw organisatie.

Het systeem genereert onafhankelijke, betrouwbare informatie. Met enkele muisklikken achterhaalt u, of de financieel manager, van elke waarde in Factview de bron (een betaling, ontvangst of boeking). Uw administratieafdeling is hiermee uiterst transparant en controleerbaar

twee

U beschikt over begrijpelijke overzichten, kengetallen en toekomstscenario’s.

U beoordeelt de prestaties van uw organisatie aan de hand van eenvoudige rapportcijfers of krachtige grafieken die u zelf kiest. U laat rapportages zo maken dat ze optmaal bruikbaar zijn voor u. Dit geldt ook voor toekomstscenario’s.

drie

U krijgt razendsnel informatie.

U hebt extra vragen of wilt verdiepende informatie? Factview produceert de informatie – hoe complex ook – direct.

vier

U versterkt uw positie als bestuurder.

De transparante financiële informatie van Factview is een stevige en betrouwbare basis voor uw beleidskeuzes. U kiest succesvollere oplossingen aan de hand van harde gegevens over de actuele prestaties en heldere financiële prognoses en analyses.

Factview is een product van Planning Company

Factview is ontwikkeld door Planning Company. Planning Company is een technologiebedrijf en kennisorganisatie gespecialiseerd in het genereren van financiële managementinformatie en forecasting voor strategische besluitvorming. Planning Company levert topkwaliteit in IT-oplossingen en heeft experts in huis met een hands-on mentaliteit, die uitstekende service bieden en landelijk werken. Zij delen hoogwaardige IT-expertise in combinatie met economische kennis en inzichten met klanten.

Maak een afspraak

Advies en kennisdeling voor managementinformatie en besluitvorming

Dagmar Van Eijs, oprichter van Planning Company, ondervond dat de top van organisaties grote behoefte heeft aan betrouwbare financiële informatie. Niet alleen over actuele prestaties maar vooral aan strategisch georiënteerde informatie zoals scenario analyses voor de toekomstige strategische beleidsvorming. Een andere wens vanuit het management is de behoefte om proactief advies te krijgen van hun eigen finance en control afdelingen. Beide ontbreken vaak in de praktijk. Hieraan zijn verschillende oorzaken debet.

Referenties

Frank Hamstra

"Om een helder inzicht in de resultaten van de organisatie te hebben is het belangrijk dat managementinformatie leesbaar en toegankelijk is voor iedereen.Met Factview hebben we hiervoor de oplossing in huis."
Frank Hamstra - CFO Emma Safety Footwear

Gert Bulthuis

"Met Factview houden wij op eenvoudige, maar doeltreffende wijze overzicht op de financiële performance van onze deelnemingen"
Gert Bulthuis - Directeur Participaties Beheer Flevoland Participaties B.V.

Werner Pomian

"Al mijn financiële gegevens staan netjes en overzichtelijk in verschillende dashboards. Ik zie direct waar het goed of slecht gaat"
Werner Pomian - Directeur Pomweld

Bekijk alle referenties

Nieuws

Transformatie rol accountant: van controleur naar regisseur

Afgelopen 9 oktober stonden wij met ons prachtige Financial Intelligence systeem Factview op het dynamische Accountancyplein van Exact Live 2018, het jaarlijkse evenement van Exact waar alles draait om financiële cijfers.. Dynamisch ja! Want ook de wereld van de accountant is ingrijpend aan het veranderen door ICT ontwikkelingen en vanwege de dynamische economische tijd waarin we leven. Dit heeft grote consequenties voor het businessmodel van de accountant. En dat de beursbezoeker dit weet, laat  zich natuurlijk raden. De traditionele activiteiten van de accountant omtrent de jaarrekening en de vpb/ib aangifte gaan over het verleden en zijn niet meer voldoende om het verschil te maken. De jaarrekening verdwijnt meestal in de la van de ondernemer. Daar zit niet de toegevoegde waarde voor ondernemers. Die willen advies over hun actuele financiële situatie en in de toekomst kijken hoe hun bedrijf zich gaat ontwikkelen. Welke keuzes ze moeten maken en wat de financiële consequenties daarvan zijn.  

Door niet mee te gaan in deze wens (actuele vraag van de klant) wordt het steeds lastiger voor deze beroepsgroep om toegevoegde waarde te leveren. De ‘waarde’ van de jaarrekening is volstrekt achterhaald, in ieder geval voor de ondernemer, omdat de tijdspanne van een jaar in deze turbulente tijden gewoon te lang is. Je kan dan geen kant meer op als er ingrijpende maatregelen nodig zijn of om te zien dat je strategie tot onverwachte situaties leidt

Meer en meer accountants, zo bleek wel bij onze stand, zijn gelukkig op zoek naar alternatieven om hun dienstverlening te innoveren. Ook tijdens de ‘MeetUps’ op het Accountancy Plein kwam deze ontwikkeling uitvoerig aan de orde. Op de vraag: ‘gaat het beroep van accountants als gevolg van de voortschrijdende digitalisering verdwijnen’ werd als snel duidelijk dat dit geenszins het geval is. Wel dat alles drastisch gaat veranderen. Uit de publieke reacties van accountants bleek al snel dat hun klanten vooral behoefte hebben aan coaching, en dat proactief handelen voorop zou moeten staan. Met andere woorden: niet langer meer het accent op terugkijken naar het verleden (controle) maar meer anticiperen op de toekomst (regisseren). Er blijkt grote behoefte te zijn aan een geïntegreerde financiële planning dat als een volwassen geheel deel uitmaakt van het dienstenpakket van de accountant. Dat betekent dus dat de rol van de accountant binnen de nieuwe ‘Economie 4.0’ hierdoor verschuift van ‘controleur en adviseur’ naar die van ‘regisseur’. In deze nieuwe rol creëert de accountant meer ruimte voor de klant om tijdig invloed uit te kunnen oefenen op al die financiële keuzes en verwachtingen die hij heeft en helpt hij bij het juist inschatten van eventuele risico’s.

Factview is bij uitstek het Financial Intelligence systeem dat volledig beantwoordt aan de nieuwe eisen van de economie 4.0. Factview stelt de accountant in staat de rol van adviseur en regisseur in volle glorie neer te zetten. Hij/zij kan Factview gebruiken bij het opstellen van tussentijdse rapportages, het maken van grondige financiële analyses en voor forecasting en het opstellen van liquiditeitsbegrotingen. Dit levert hoe dan ook overdonderende resultaten op.

 

Planning Company op Exact Life ’18 Beurs ‘Welcome to Numberland’

Wilt u met uw bedrijf grip krijgen én houden op actueel inzicht en forcasting? En kennismaken met de mogelijkheden die Financial Intelligence oplossing Factview u te bieden heeft in de wereld van Big Data en Economie 4.0? Kom dan aanstaande woensdag 10 oktober naar alweer de zevende editie van ‘Exact Live 2018’ in de Jaarbeurs van Utrecht.

Lees meer...